Monday, July 11, 2011

CIPRIAN CIUCLEA - Apparent Silence
CIPRIAN CIUCLEA - Apparent Silence
D. Manuel Palace, Evora, Portugal, August 2-31, 2011

RO

Apparent Silence este un concept care descrie bruiajul contemporan, aparent ascuns, nevăzut, asemeni vântului sau aerului aflat în mișcare. Proiectul s-a dezvoltat începând din octombrie 2009, în timpul unei rezidențe în Monsaraz din Portugalia și definitivat în 2011. Prezintă o luptă simbolică cu o forță invizibilă, făcând trimitere atât la încercările individului de a domina natura, cât și la eșecul iremediabil în fața fenomenelor naturale. Fie că este vorba de vânt, de umbra care se scurge, de piatra aparent în stare de repaos, de spațiile deschise, ceea ce prevalează este forma ireversibilă de trecere a timpului și felul în care trecerea ne modelează percepția.

Ciprian Ciuclea trăiește și lucrează în București, România. Este un artist preocupat în egală măsură de formele experimentale ale gravurii, cât și de subtilitățile tehnologice pe care le integrează cu fidelitate în instalații site-specific.

Proiectul este inclus in cea de-a VII-a editie a Evora Printmaking Festival, Portugalia si este sprijinit de catre Institutul Cultural Roman din Lisabona.

detalii pe www.ciuclea.ro

EN

Apparent Silence is a contemporary concept describing the contemporary jamming, apparently hidden, unseen, like the wind or moving air. The process of working on the project began in October 2009, during a residency in Monsaraz, Portugal, and completed in 2011. Presents a symbolic battle with an invisible force, referring both to the individual attempts to dominate nature and the irremediable failure before natural phenomena. Whether it is wind or a shadow that drains, a stone apparently at rest or the open space, what prevails is the irreversible passage of time and how it shapes our perception.


Ciprian Ciuclea lives and works in Bucharest, Romania. He is an artist equally concerned with the experimental forms of printmaking, and with the subtleties of technology constantly integrated in site-specific installations.

The project is included in VII Evora Printmaking Festival in Portugal and supported by the Romanian Cultural Institute in Lisbon.

details on www.ciuclea.ro

No comments:

Post a Comment